Vacatures

Ontwerpcoördinator (Technisch projectleider ontwerpfase)

We kijken al 750 jaar vooruit. We houden de voeten droog en onze dijken sterk. We zorgen voor een goed waterpeil in sloten en meren, bewaken de waterkwaliteit en zuiveren het afvalwater. Zo houden we niet alleen vandaag, maar ook morgen Fryslân en het Groninger Westerkwartier veilig en leefbaar. Samen met bewoners, bedrijven en organisaties bedenken we slimme, duurzame oplossingen. Steeds op zoek naar het antwoord op die ene vraag: ‘En wat doen we morgen met water?’

Functieomschrijving

Het cluster Projecten zorgt voor het uitvoeren van projecten (werken) met de vereiste kwaliteit, binnen de randvoorwaarden van tijd en budget. Daarbij houdt zij oog voor de omgeving en bestuurlijke en maatschappelijke gevolgen.

Door cluster Projecten wordt gewerkt aan vier investeringsportfolio’s: primaire keringen, regionale keringen, inrichten watersystemen en waterketen. Elk portfolio omvat meerdere investeringsprojecten en wordt aangestuurd door een portfoliomanager. De projecten worden gerealiseerd in het beheergebied van Wetterskip Fryslân. Daarbij is het van belang dat de belangen van ingelanden en andere partijen worden gehoord en meegewogen.

In de projectenportfolio’s organiseren we uniformiteit van aanpak en realiseren we efficiëntie in begeleiding, coördinatie en administratieve inzet.

Cluster Projecten is op zoek naar uitbreiding van de flexibele schil met een Ontwerpcoördinator.

Verantwoordelijkheden

In de voorbereidingsfase van projecten stuur je samen met de projectmanager in op het projectresultaat. Hierbij begeleid je het ontwerpteam en ben je verantwoordelijk voor het organiseren van het werk vanaf start van het project tot en met de gunning. Je zorgt voor de documenten die voor de uitbesteding van diensten en aanbesteding van het werk nodig zijn. Samen vorm je met de projectmanager het kernteam van het project en zorgt voor coördinatie van alle stappen in het ontwerpproces. Je adviseert de projectmanager over het tijdig aanvragen van de personele capaciteit van het ontwerpteam en over de uit te besteden diensten. Hiervoor heb je in- en externe contact met belanghebbenden.

Functie-eisen

Dit betreft een knock-out procedure. Mocht je niet voldoen aan onderstaande criteria, dan zal de bieding door de opdrachtgever worden afgewezen.

  • In het bezit van een Hbo-diploma in een technische richting, zoals Civiele Techniek, Werktuigbouwkunde of Elektrotechniek
  • Beschikt over een geldig VCA vol certificaat. Indien de je niet beschikt over een geldig VCA certificaat, dient deze behaald te worden voor 1 juni 2020.

Wensen

Dit betreft geen knock-out procedure. Mocht je voldoen aan onderstaande wensen, dan zal dit positief meewegen in de bieding.

  • De kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring in het gevraagde functieprofiel en in de genoemde taken.
  • De kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met het projectmatig aansturen van een team.
  • De kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van teamdynamiek en –samenwerking.

Beschikbaarheid

Je bent inzetbaar vanaf 1 mei 2020 tot en met 31 juli 2020 voor 12 tot 24 uur per week. Het contract betreft een raamovereenkomst. De nadere opdrachten worden aangegaan per project en de inzet per week hangt samen met de fase waarin het project zich bevindt en de omstandigheden binnen de projecten. Het contract wordt aangegaan voor een periode van drie maanden en kent vijf verlengingsopties van drie maanden.

Sollicitatieprocedure

Detatech ontvangt jouw CV uiterlijk 24 maart 2020 met een overzicht van de werkervaring van jou als kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4. Het CV en de motivatiebrief kunnen opgestuurd worden naar Jeroen Feitsma: Jeroen@Detatech.nl. Ook kan je solliciteren via onderstaande sollicitatiebutton.

Voor vragen kan tevens contact worden opgenomen met  Jeroen Feitsma. Dit via het telefoonnummer 06- 1183 3895.

 

 

Upload uw CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 10 MB.