Logo Detatech
DETACHERING VOOR OVERHEID & TECHNIEK
 

Vactures zoeken

Nieuwe Vacatures

in Friesland.  | Geplaatst op 21-11-2019

in dummy.  | Geplaatst op 21-11-2019

in Friesland.  | Geplaatst op 22-11-2019

in Groningen.  | Geplaatst op 19-11-2019

in Friesland.  | Geplaatst op 12-11-2019

Alle vacatures

Facebook

Vacatures

Adviseren Inkoop Senior (RWS Water Verkeer en Leefomgeving)

   Gepubliceerd: 22-10-2019   Regio: Utrecht   Uren: 36   Opleiding: HBO/WO   
 

Opdrachtgever

Organisatieonderdeel RWS Water Verkeer en Leefomgeving

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) is binnen Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor een effectieve samenwerking tussen beleid, uitvoering en kennis. We zorgen zo voor uitvoerbaar beleid en verrijken dit steeds met relevante praktijkervaring. Bij WVL hebben we de benodigde kennis op orde; onze producten en diensten sluiten dan ook continu aan op de vraag van nu en morgen. Hiervoor werken we nauw samen met professionele kennisinstituten en marktpartijen.

Vanuit WVL dragen we actief bij aan het duurzaam waarmaken van de beleidsthema’s leefbaarheid, waterveiligheid en bereikbaarheid. Hiertoe formuleren we een heldere visie op de ontwikkeling van onze netwerken, de kwaliteit die we leveren en de zorg die we aan de leefomgeving besteden.
Om de integratie van de thema’s veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid te bevorderen, willen we steeds vooroplopen; met kennis en in processen. We werken dan ook actief samen met kennispartijen als universiteiten en onderzoeksinstituten. Daarnaast investeert WVL, nationaal en internationaal, in cruciale kennisvelden binnen beleid en uitvoering.

Onze (senior) adviseurs en specialisten op gebieden als waterveiligheid, verkeersveiligheidsmanagement, informatievoorziening en leefomgeving maken allemaal op hun eigen manier het verschil. Zij doen dat in een plezierige, uitdagende werkomgeving met volop ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

De afdeling - Kennisinkoop
De afdeling Kennisinkoop is voor geheel Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de inkoop van kennis. Wij uniformeren, centraliseren en professionaliseren de kennisinkoop binnen onze organisatie. We zorgen voor nauwe banden met kennis- en koepelorganisaties zoals de Unie van Waterschappen, universiteiten, TNO, DLO en Deltares en wisselen kennis met hen uit. Hetzelfde doen we binnen de commerciële kennismarkt, onder andere door samenwerking met ingenieursbureaus.
We ontwikkelen en coördineren de strategische inkoop van kennis en monitoren ervaringen en ontwikkelingen bij de overheid en in de markt. Zo zorgen voor een optimale benadering, beter beleid en een bijpassend inkoopinstrumentarium.

Werklocatie
Utrecht, Lelystad en Rijswijk.

Opdrachtomschrijving
Het organisatieonderdeel Water, Verkeer en Leefomgeving is binnen Rijkswaterstaat dé kennisorganisatie. Dankzij onze inkoop houden we de kennis van Rijkswaterstaat up-to-date. Kennisinkoop staat verre van stil. Dankzij jouw rol als kennisinkoper realiseren we onze doelstellingen op het gebied van innovatiegerichte inkoop. Met jou halen we als eerste innovaties uit de markt.

Je bent verantwoordelijk voor de tactische uitvoering, analyses en advisering binnen het inkoopdomein Kennis. Je focus ligt op de samenwerkingsovereenkomsten met kennisinstituten universiteiten en HBO’s. Mede dankzij jou is onze inkoop professioneel en hoogstaand. Je drang om jezelf verder te ontwikkelen, krijgt bij ons alle ruimte. Hierbij heb je ook oog voor procesverbetering en organisatieontwikkeling. Je realiseert je dat optimale kennisinkoop valt of staat met de juiste (samenwerkings)overeenkomsten. Met stakeholders op het gebied van kennisinkoop onderhoud je actief contact. Zo bereik je dat je zo vroeg mogelijk in de keten aansluiting krijgt.

Samen met je interne opdrachtgever zorg je voor een succesvol inkoopproces. Hierbij leg je ook de koppeling met de gestelde inkoopdoelen en weet je met argumenten de interne opdrachtgever daarvoor enthousiast te maken. Je bepaalt hoe de offerteaanvraag eruitziet en je gaat zo nodig de dialoog aan met (markt)partijen. Hierbij adviseer je over de vorm en inhoud van de af te sluiten (complexere) contracten. Ook zet je op de juiste wijze de kennisvragen uit richting de markt. Denk hierbij aan onderzoeken naar duurzaamheid, circulariteit of klimaat, maar mogelijk ook samenwerkingsovereenkomsten publiek-privaat of publiek-publiek. Zo draag je bij aan ons maatschappelijke doel; het bevorderen van waterveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid.

Je bent een ervaren senior inkoper en kunt de regie behouden in complexe situaties. Je analyseert de gemaakte inkoopafweging, beoordeelt deze op potentiële juridische en commerciële risico’s en adviseert over de maatregelen om deze risico’s te beperken en te beheersen. Dit alles vertaal je naar een passende overeenkomst. Je houdt jezelf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen die de uitvoering van het inkoop- en contractproces kunnen beïnvloeden, en weet raad met minder gangbare en nieuwe zaken of problemen. Voor passende alternatieven, acties en adviezen neem je zelf het initiatief. Kortom: je denkt in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Je werkt nauw samen de inhoudelijk deskundigen en de interne opdrachtgever en bent de vraagbaak voor inkoop- en contractzaken. Ook het borgen van de kwaliteit van kennis is een belangrijk aspect in jouw werk. Je bent resultaat gedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Opdracht-eisen
Werk- en denkniveau is HBO / WO

Kennis en ervaring

 • Je hebt een afgeronde hbo-diploma of wo-master in een relevante richting, zoals bedrijfskunde, bedrijfseconomie, recht of commerciële economie
 • Je hebt minimaal drie jaar aantoonbare ervaring met contractmanagement, inkoop en aanbesteding bij een overheidsorganisatie.
 • Je hebt aantoonbare vakinhoudelijke opleidingen afgerond op het gebied van inkoop- en contractmanagement, zoals bijvoorbeeld NEVI.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het open house model en ervaring met het complexe beleidsprocessen in zake het realiseren van klimaatdoelstellingen zoals vastgelegd in de urgendagelden.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met meervoudige en Europese uitbestedingen.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met innovatiegerichte aanbestedingen en/of innovatieve benadering(swijzen) van de markt (uitgevoerde prijsvragen, innovatiepartnerschap, cgd, e.d).
 • Je hebt aantoonbare ervaring als regiehouder bij uitbestedingen.
 • Je hebt aantoonbare kennis van de van toepassing zijnde informatiesystemen (SAP,Tenderned).
 • Je hebt aantoonbare ervaring met inkoopregels en verschillende aanbestedingsprocedures.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met analyseren van inkoopafwegingen, beoordelen deze op potentiële juridische en commerciële risico’s en adviseren over de maatregelen om deze risico’s te beperken en te beheersen.
Competenties
 • Analyserend vermogen
 • Samenwerken
 • Initiatief
 • Klantgericht
 • Zelfstandig
 • Zorgvuldig
Sollicitatieprocedure
Detatech ontvangt een CV voor 2 november 2019 met een overzicht van de werkervaring van jou als kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 4 pagina's A4. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Op deze wijze worden de voorwaarden zoals opgesomds onder Eisen onderbouwt.

Solliciteren kan door onder aan de pagina op de button solliciteren te drukken. Ook kan je de solliciatie richten aan Jeroen Feitsma Jeroen@DetaTech.nl.

Voor vragen kan je tevens contact opnemen met Jeroen Feitsma via het telefoonnummer 06-11833895

 

Solliciteren   Afdrukken