Logo Detatech
DETACHERING VOOR OVERHEID & TECHNIEK
 

Vactures zoeken

Nieuwe Vacatures

in Friesland.  | Geplaatst op 20-03-2019

in Friesland.  | Geplaatst op 04-03-2019

in dummy.  | Geplaatst op 28-03-2019


in Groningen.  | Geplaatst op 20-03-2019

Alle vacatures

Facebook

Vacatures

Projectleider Planvorming

   Gepubliceerd: 15-02-2019   Regio: Groningen   Uren: 32   Opleiding: HBO   
 

Voor een klant van ons zijn wij op zoek naar een projectleider planvorming

Functieomschrijving

Je werkt aan integrale inrichtingsplannen van wateren in landelijk of stedelijk gebied, geïnitieerd vanuit bijvoorbeeld een baggeropgave, een ruimtelijke herinrichting of een natuurdoel. Ook werk je aan waterstructuurplannen voor stedelijk gebied, projecten voor vismigratie en projecten van derden, waarbij je bewust de koppelkansen met doelen en opgaves van het waterschap zoekt en borgt.

Als Projectleider Planvorming bereid je samen met andere partijen integrale waterbeheerprojecten voor tot het moment van uitvoering. Je stelt projectplannen op en de uitwerking van deze plannen zet je vervolgens intern en/of extern uit. Je bewaakt de voortgang en rapporteert hierover aan de opdrachtgever. Daarnaast zorg je voor implementatie en borging van beleid en regelgeving.

Je overlegt met regionale partners in het beheersgebied van het waterschap en werkt nauw samen met collega's uit andere teams en processen.

In ons beheergebied spelen bodemdaling en de aardbevingsproblematiek als gevolg van aardgaswinning een belangrijke rol. Samen met de gevolgen van de klimaatontwikkeling en de impact hiervan op ons beheersgebied, is het voor ons extra belangrijk om plannen en projecten gezamenlijk met de regio op te pakken.

Kandidaatomschrijving

  • Je hebt ervaring met landinrichtingsprojecten en het ontwikkelen van plannen
  • Kennis van waterbeheer en watersystemen en de ontwikkelingen daarin
  • Je hebt ervaring in projectmatig werken en projectbeheer
  • Je bent een goede gesprekspartner voor gemeenten en andere externe partijen
  • Je hebt voor of bij een overheid gewerkt

 

 

Solliciteren   Afdrukken