Logo Detatech
DETACHERING VOOR OVERHEID & TECHNIEK
 

Vactures zoeken

Nieuwe Vacatures

in Groningen.  | Geplaatst op 23-03-2020

in Friesland.  | Geplaatst op 20-03-2020

in Friesland.  | Geplaatst op 19-03-2020

in Groningen.  | Geplaatst op 16-03-2020

in Friesland.  | Geplaatst op 09-03-2020

Alle vacatures

Facebook

Vacatures

Projectmanager Centrumontwikkelingen Het Hogeland

   Gepubliceerd: 05-02-2020   Regio: Groningen   Uren: 36   Opleiding: WO   
 

Van 1-1-2020 t/m 31-12-2022 | Optie verlenging: 2 x 12 maanden | Gemeente het Hogeland | Standplaats: Uithuizen | Uren: 36 per week   

Opdrachtomschrijving

De werkzaamheden bestaan uit onder meer uit: 
 • Het opstellen van een integraal programma/projectplan voor de centrumontwikkelingen in Het Hogeland;
 • Het uitvoering geven aan de verschillende (lopende) centrumontwikkelingen in de gemeente Het Hogeland;
 • Het instellen, coördineren en aansturen van het projectteam dat op verschillende niveaus in de organisatie moet acteren;
 • Actief sturen op kwaliteit, organisatie, tijd, budget en communicatie;
 • Het afstemmen en verbinden van de activiteiten met andere projecten, programma’s en werkzaamheden (o.a. programma’s Omgevingswet en Aardbevingen);
 • Het begeleiden van aanbestedingen van diverse omvang en op diverse niveaus;
 • Het bewaken van en het periodiek rapporteren over de projecten en de voortgang;
 • Het informeren en adviseren van het college, gemeenteraad en de stuurgroep van het programma;
 • Een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van het projectmatig werken in de gemeente.
De kandidaat
Competenties
 • Is een echte verbinder die samenwerken als vanzelfsprekend beschouwt;
 • Is daadkrachtig en deskundig;
 • Is proactief en pakt kansen waar die zich voor doen;
 • Behoudt goed overzicht;
 • Beschikt over goede analytische vaardigheden;
 • Is communicatief zeer vaardig en kan dit goed schriftelijk vertalen;
 • Beschikt over een grote dosis organisatiesensitiviteit en 
 • Heeft overtuigingskracht en is in staat om mensen te enthousiasmeren en in beweging te krijgen.
Opleidingseisen 
 • Beschikt over een WO opleiding in de richting van civiele techniek, technische planologie of vergelijkbaar aangevuld met bewezen kennis op het gebied van project- en programmamanagement.
Ervaring
Is een senior met minimaal 10 jaar relevante werkervaring en heeft actuele kennis op het gebied van:
 • Openbare infrastructuur, kunstwerken en gebouwen, en met de totstandkoming en/of de aanpassing daarvan samenhangende (planologische) procedures in het kader van een goede ruimtelijke ordening, energietransitie en klimaatadaptatie;
 • Ontwikkeling/vervanging en beheer en onderhoud van vastgoed voor wonen, werken, onderwijs, zorg en welzijn;
 • Noodzakelijke/kansrijke (technische en sociale) transities samenhangend met de aardbevingsproblematiek;
Is vanuit de ervaring in het vakgebied goed op de hoogte van
 • Faciliterende overheidsrol gericht op burgerparticipatie bij nieuwe ontwikkelingen met een ruimtelijke en/of sociaaleconomische impact;
 • Omgevingsmanagement richting alle stakeholders waarmee afstemming en/of samenwerking vereist is;
 • (Ontwikkelingen bij) (regionale) Netbeheerders van utilitaire voorzieningen (gas, elektriciteit, drinkwater);
 • Marktpartijen (adviseurs, aannemers, ontwikkelaars); 
 • Voor de regio relevante beleidsontwikkelingen bij gemeenten, waterschappen, provincie en rijk;
 • Subsidieregelingen.
Sollicitatieprocedure
Detatech ontvangt een CV voor 3 december 2019 met een overzicht van de werkervaring van jou als kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina's A4. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Op deze wijze worden de voorwaarden zoals opgesomd onder Eisen onderbouwt.

Solliciteren kan door onder aan de pagina op de button solliciteren te drukken. Ook kan je de sollicitatie richten aan Jeroen Feitsma Jeroen@DetaTech.nl.

Voor vragen kan je tevens contact opnemen met Jeroen Feitsma via het telefoonnummer 06-11833895

 

Solliciteren   Afdrukken