Logo Detatech
DETACHERING VOOR OVERHEID & TECHNIEK
 

Vactures zoeken

Nieuwe Vacatures

in Groningen.  | Geplaatst op 23-03-2020

in Friesland.  | Geplaatst op 20-03-2020

in Friesland.  | Geplaatst op 19-03-2020

in Groningen.  | Geplaatst op 16-03-2020

in Friesland.  | Geplaatst op 09-03-2020

Alle vacatures

Facebook

Vacatures

Senior medewerker Ruimtelijke Ordening

   Gepubliceerd: 25-02-2020   Regio: Groningen   Uren: 32   Opleiding: WO, omgevingsrecht    
 

Als zeer ervaren medewerker RO ben je thuis in juridische RO-procedures en wetgeving en heb je meerdere jaren ervaring hiermee. Je adviseert het college van B&W integraal en vindt de afstemming met andere beleidsterreinen. Daarnaast denk je “ja, mits” in plaats van “nee, tenzij” en anticipeer je op de werkwijze van de nieuwe Omgevingswet. Je bent gewend in een (dynamische) politieke/bestuurlijke omgeving te werken en gericht op samenwerking.

Verantwoordelijkheden

 • Je coördineert, bereidt voor en begeleidt (deels) complexe bouwplannen, daarbij behorende onderbouwingen en onderzoeken c.q. daarvoor nodige bestemmingsplanprocedures en visie en het kostenverhaal via (anterieure) overeenkomsten.
 • Fungeren als vraagbaak en sparringpartner voor collega's en management.
 • Je brengt jouw expertise in bij de afstemming, verdeling en zo nodig verbetering van werkzaamheden, werkprocessen en ontwikkeling van beleid.
 • Het mede richting en invulling geven aan de beleidsontwikkelingen in relatie tot de omgevingswet.
 • Je behandelt ruimtelijke vragen (mondeling en schriftelijk) vind je weg in complexe dossiers en adviseert hierover aan collega's, burgers en bestuur.
 • Je adviseert over en begeleidt afwijkingsprocedures.
 • Je wikkelt verzoeken om tegemoetkoming in planschade af en stelt anterieure overeenkomsten op.
 • Je adviseert bij ruimtelijke procedures in het kader van de Wabo en Wet ruimtelijke ordening.
 • Inbreng in de afstemming, verdeling en zo nodig verbetering van werkzaamheden, beleid, werkwijzen en processen in overleg met teamleider.
 • Je werkt samen met inwoners, organisaties en andere partijen en je participeert actief in regionale ontwikkelingen en stemt deze af met de direct betrokken collega’s en bestuur.

Kandidaat
Eisen
 • Je hebt een diploma- WO, aangevuld met diploma CPP Omgevingsrecht.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie. Je hebt veel kennis van de fysieke leefomgeving in de brede zin.
 • Je bent in staat beleid te vertalen in plannen.
 • Je kunt op strategisch en tactische niveau functioneren.
 • Je bent klantgericht, resultaatgericht, communicatief sterk en adviesvaardig.
 • Je bent flexibel, je past je snel aan, aan een nieuwe werkomgeving en vindt snel en makkelijk je weg in de organisatie.
 • Je bent een verbinder en weet zaken bij elkaar te brengen.
 • Je hebt ervaring met het opstellen van een omgevingsvisie.
Sollicitatieprocedure 
Detatech ontvangt een CV voor 19 december 2019 met een overzicht van de werkervaring van jou als kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina's A4. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Op deze wijze worden de voorwaarden zoals opgesomd onder Eisen onderbouwt.

Solliciteren kan door onder aan de pagina op de button solliciteren te drukken. Ook kan je de sollicitatie richten aan Jeroen Feitsma Jeroen@DetaTech.nl.

Voor vragen kan je tevens contact opnemen met Jeroen Feitsma via het telefoonnummer 06-11833895

 

Solliciteren   Afdrukken