Klein Schavernek 26
8911 BV Leeuwarden
Tel: 058-792 0003
info@detatech.nlToezichthouder met aandachtsgebied Industrie

Regio: Friesland
Opleiding: HBO
Uren: 36
Duur: Langere tijd
Toezichthouder met aandachtsgebied Industrie (36 uur per week)
Een aantal gemeentes uit Friesland zijn gaan samenwerken op het gebied van milieu. Het samenbrengen van deze uitvoeringstaken is een logische stap geweest in de (landelijke) ontwikkelingen om te komen tot een professionele regionale uitvoeringsorganisatie welke het expertisecentrum is voor de uitvoering van milieu- en leefomgevingstaken op het gebied van toetsing & vergunningverlening, toezicht en handhaving en specialistisch advies voor de gehele provincie Friesland.

Wij zoeken een professional met ervaring met toezicht van industriële inrichtingen.

Verantwoordelijkheden
- Verricht (periodieke) controles op naleving van de milieuwetgeving;
- Verzorgt de eerste aanzet voor de behandeling van klachten;
- Start oplossingstrajecten en is verantwoordelijk voor de hieraan verbonden correspondentie;
- Beschikt over handhavingsinstrumentarium van diverse omgevingswetten;
- Signaleert knelpunten en doet verbetervoorstellen;
- Communiceert over geconstateerde overtredingen, de geldende wet- en regelgeving en de -handhavingsprocedure met alle belanghebbenden;
- Rapporteert en verzorgt de correspondentie incl. bestuursrechtelijke aanschrijvingen (in overleg met juridische medewerkers).
Print